Tiếp sức người lao động 4.2021

Tiếp sức người lao động 4.2021

Tiếp sức người lao động 4.2021

Hình ảnh tại "Ngày hội việc làm Thanh Niên"

Để hưởng ứng phong trào  “Tiếp sức người lao động” và “Ngày hội việc làm” 4.2021 của Trung Tâm giới thiệu việc làm Thanh Niên, ngày 3.4.2021 vừa qua, Trường Nhật Ngữ Link (Trung Tâm Nhật Ngữ Gắn Kết) đã tham gia và tư vấn chiêu sinh cho các bạn trẻ có mong muốn học tiếng Nhật để làm việc tại Nhật Bản.

Đại diện trường Link cũng đã chia sẻ với các bạn trẻ về nhu cầu nguồn nhân lực Nhật Bản hiện nay, cũng như những thuận lợi và những khó khăn khi các bạn sang Nhật Bản làm việc.

z2415062730796_012d33ea3b9894bd1dd7bb7a7bff5199

z2415777914258_ab3af1d7932c4aa4bfb2e3b28f70319a

 

z2415063132792_8e11d544c06e96ee173cc56a3b8b8918

z2415063048073_43ed53aef9caa0de1bcd8b4ad1052568

Người viết : admin
Ý kiến của bạn