Mẫu lý lịch tiếng Nhật

Mẫu lý lịch tiếng Nhật

Mẫu lý lịch tiếng Nhật

rirekisho_sumple21

1. Thông tin cá nhân:  

Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại. 

2. Thông tin lý lịch học tập:

Ghi đầy đủ năm học từ năm cấp 3 đến nay.

3. Thông tin lý lịch làm việc

Ghi đầy đủ thông tin công ty làm việc, không để trống lý lịch trên 6 tháng.

4. Bằng cấp:

Ghi đầy đủ thông tin bằng cấp

5. Thông tin cá nhân:

Sở thích, tình trạng hôn nhân, 

6. Nguyện vọng:

Nguyện vọng, mức lương mong muốn

7. Hình

HÌnh thẻ gần nhất, nền trắng

 

 

Người viết : admin
Ý kiến của bạn