CÁCH LẤY LẠI THUẾ ONLINE (3)

CÁCH LẤY LẠI THUẾ ONLINE (3)

CÁCH LẤY LẠI THUẾ ONLINE (3)

(Nguồn: Khoa Trần)

⑧社会保険料等の金額
Tiền bảo hiểm xã hội
⑨~14 các loại bảo khiểm khác, ai có tham gia thì điền vào

16

17

18

-配偶者の給与等の収入金額
Nếu vợ/ chồng có đi làm thì nhập thu nhập của họ năm bạn khai vào theo tờ 源泉徴収票 của họ nếu có, không có thi ghi giống số ⑦ của hình 14 lúc nãy.
( ở Việt Nam thì đừng ghi)
-配偶者の方が非居住者である
Nếu vợ/ chồng chưa đến Nhật hoặc rời Nhật quá 1 năm thì check vào.

< Nhập tên thế nào?>
Các bạn có thể hiểu như thế này nhé nếu đến cơ quan thuế thì
viết tay 100%,đây chỉ là phần mềm hỗ trợ bạn viết đơn xin giảm thuế trên app thay vì viết tay 100%.Do đó phần nào không nhập được thì sau khi in ra viết tay bổ sung thêm.
Các bạn nhập họ và tên bằng katakana, nếu không đủ các bạn nhập đến chữ katakana cuối cùng có thể nhập. Khi in ra viết thêm chữ katakana còn thiếu và viết romaji in hoa không dấu bên dưới katakana bằng mực đen.
Phát hiện sai sau khi in,thì gạch ngang chỗ sai, viết lại bình thường. (đóng dấu vào chỗ sửa nếu bản thân thấy không an tâm).
Vui lòng không căng thẳng, thật thoải mái mà nhập nha các bạn.

19

-扶養親族の方は非居住者である
Check vô khung ô vuông nha các bạn .
Câu này nghĩa là người được phụ dưỡng không có địa chỉ tại Nhật hoặc rời khỏi Nhật hơn 1 năm.

<Nhập tên như thế nào?>
Các bạn có thể hiểu như thế này nhé nếu đến cơ quan thuế thì
viết tay 100%,đây chỉ là phần mềm hỗ trợ bạn viết đơn xin giảm thuế trên app thay vì viết tay 100%.Do đó phần nào không nhập được thì sau khi in ra viết tay bổ sung thêm.
Các bạn nhập họ và tên bằng katakana, nếu không đủ các bạn nhập đến chữ katakana cuối cùng có thể nhập. Khi in ra viết thêm chữ katakana còn thiếu và viết romaji in hoa không dấu bên dưới katakana bằng mực đen.
Phát hiện sai sau khi in,thì gạch ngang chỗ sai, viết lại bình thường. (đóng dấu vào chỗ sửa nếu bản thân thấy không an tâm).

20

Các bạn chú ý nhé!
Nếu năm đó đã khai rồi, nay muốn thêm người vào năm đã khai, thì vẫn phải khai lại người đã khai của năm đó, nếu không hệ thống sẽ không hiểu.
Ví dụ các bạn đã khai 2 người vào năn 2017 , nay muốn thêm 1 người nữa vào năm 2017, thì phải nhập cả 3 người, nếu không hệ thống sẽ hiểu bạn giảm số người phụ dưỡng năm 2017 từ 2 người xuống còn 1 người, khi ấy các bạn không được lấy lại thuế mà phải nộp thêm thuế vì đã giảm 2 người xuống 1 người.
還付 là các bạn LẤY lại thuế.
納付 là các bạn NỘP thêm thuế.
Khi hình 30 nó hiền ra chữ 還付される金額 là thành công, còn nếu
nó hiện chữ 納付( 自分で納付、特別徴収,...) là các bạn đã nhập thiếu người đã khai.

21

22

扶養控除 số tiền được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập (所得税の非課税)
①一般の控除対象扶養親族:38万円
Không phải ② và ③
②特定扶養親族:63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満の方)
19 đến chưa tròn 23 tuổi.
③老人扶養親族:最大58万円
70 tuổi trở lên.

23

24

Người viết : admin
Ý kiến của bạn